ENVIAMENT GRATUÏT A TOT EL MÓNCondicions

Aquestes Condicions de Contractació (d’ara endavant, Condicions Generals) regulen el procés de compra i venda dels productes oferts per Luis B. Corraliza (en endavant eXamYo.com) al catàleg disponible al seu lloc web www.eXamYo.com.

Les Condicions Generals vinculen eXamYo.com i el comprador (Client), atorgant-los una sèrie de drets i obligacions, des del moment en què aquest fa i accepta una comanda a través de la pàgina esmentada. Són obligatoris i informats per ambdues parts, de manera que la seva acceptació en registrar-se com a client és fonamental per poder formalitzar una comanda. Per tant, el Client ha de llegir atentament aquestes condicions.

Els encapçalaments de les diferents clàusules només són informatius i no afectaran, classificaran o ampliaran la interpretació de les Condicions Generals.

Aquestes Condicions Generals estaran regulades pel que disposa la normativa legal vigent.

1. Partits intervinguts
Titular de l'empresa: Nom: Luis B. Corraliza, NIF: 04857077-Y, Domicili Social: C / S. Juan Bautista - Talavera de la Reina - Toledo
Correu electrònic: info @ examyo. com

Client:
Es considerarà client qualsevol client del lloc web www.eXamYo.com que realitzi una comanda i donarà la seva acceptació al mateix moment.

El Client ha de registrar-se com a tal i proporcionar les dades següents per poder fer la comanda: nom i cognoms o nom comercial, CIF / NIF, adreça de la factura, adreça de lliurament, telèfon de contacte i correu electrònic de contacte. En aquest moment, heu d’acceptar aquestes Condicions Generals.

Aquestes dades proporcionades pel Client seran tractades d’acord amb les Condicions d’ús del lloc web (apartat “Condicions”)

2. Objectiu del contracte
La compra i venda dels productes oferts per eXamYo.com al vostre lloc web pel client. Es tracta de productes de punteres làser destinats al consum privat.

3. Procés de licitació
L’oferta està limitada als productes que apareixen al lloc web www.eXamYo.com i és vàlida per a compres a tot el món.

Cada producte té una fitxa de dades que mostra les característiques tècniques del producte, la marca, el model, fotografies, el preu de venda amb l’IVA inclòs a Península i Balears i el període de disponibilitat d’aquest pel que fa a l’enviament i el lliurament a el client.

El cost total de la comanda es comunicarà al Client en el moment de realitzar la seva comanda i amb antelació a l’acceptació de la mateixa.
El preu dels productes és el que apareix al web en el moment de fer la comanda.

4. Acceptació de l'oferta
Es produeix en el moment en què el Client accepta expressament la comanda realitzada. Prèviament, en el mateix registre com a client, el client ha d’haver acceptat les Condicions Generals.

5. Pagament de les comandes
Hi ha tres formes de pagament del preu establert per a cada comanda, entre les quals el client pot triar:

A) Pagament per avançat mitjançant transferència bancària:

El Client haurà de realitzar una transferència bancària al compte eXamYo.com per al preu dels productes de la comanda. En la transferència, heu d’indicar el número de comanda (el sistema l’assigna automàticament el sistema quan finalitzi la comanda); A més d’indicar com a beneficiari del mateix a eXamYo.com.

La transferència s’ha de fer en un termini màxim de deu dies des de la finalització de la comanda al compte bancari que apareixerà després de la compra. Si no hi ha cap prova de pagament en aquest termini, la comanda es cancel·larà automàticament.

B) Pagament mitjançant targeta:

El client pot triar el pagament mitjançant la seva targeta de crèdit o dèbit a través del TPV virtual, realitzant-se l’operació en el moment de fer la comanda, 100% segur.

6. Lliurament de comandes
Els terminis d’entrega de les comandes depenen de la disponibilitat del producte o productes que els componen, disponibilitat que s’indica a les pestanyes de cadascun dels productes del catàleg del lloc web www.eXamYo.com. 
Els termes de disponibilitat, amb la finalitat de computar el temps per al lliurament de les comandes, seran els que apareguin anunciats a la pàgina en el moment en què el comprador la realitzi.

En les comandes formalitzades en mode de pagament per endavant, també es tindrà en compte per al càlcul dels terminis d’entrega la prova de la realització del pagament per part del Client mitjançant transferència bancària o ingressos en efectiu al número de compte bancari indicat per eXamYo .com

Tanmateix, aquest període de disponibilitat es pot modificar en el cas de comandes simultànies per al mateix producte o productes que condueixen al final del stock de productes. El nou termini d’entrega s’indicarà al Client en el menor temps possible. Si el final de l'estoc és definitiu, s'aconsellarà al Client que triï entre triar un producte que no sigui de característiques similars i un preu similar al producte venut, o bé cancel·li la seva comanda, retornant els diners pagats per endavant en el cas de comandes amb modalitat. Pagament per avançat.

Els retards en els lliuraments de més de deu dies segons el termini de disponibilitat, el retard atribuible a eXamYo.com, donaran dret al Client que cancel·li la seva comanda si així ho manifesta per escrit per correu electrònic a l’adreça info@examyo.com, si escau, a la diners pagats per avançat i sense cap tipus de reclamació de danys, presents o futurs, directes o indirectes.

Els terminis de lliurament dependran del tipus d’enviament escollit pel client, apareixeran durant el procés de compra. Aquests termes són sempre aproximats i en cap moment assegurats, per tant, mai no seran un motiu vàlid per al rebuig del paquet o la cancel·lació de la compra, el client entén i assumeix la seva acceptació, així com la reclamació de les despeses ocasionades per la meva generació. si no acaba la compra per aquest motiu.

Les comandes que no s’entreguen al Client en el termini de set dies des del seu enviament per causa no atribuïble a eXamYo.com seran retornades al venedor, considerant la comanda cancel·lada a tots els efectes, retornant al Client, si s’escau, els diners pagats per endavant, i sense cap tipus de reclamació de danys, presents o futurs, directes o indirectes.

El lliurament es realitzarà porta a porta a l’adreça de lliurament indicada a les dades d’enviament de la comanda. La modificació posterior d'aquesta adreça pot generar una sèrie de despeses que seran a càrrec del Client.

Les comandes seran lliurades per l’empresa de transport a l’adreça de lliurament indicada pel Client i la persona que s’hagi fixat com a destinatària de la mateixa. Aquesta informació s'inclourà a l'albarà de lliurament de l'empresa de transport, on també s'indicarà el nombre de paquets de l'enviament, el pes total, el número de comanda i el reemborsament (només en cas de comandes realitzades en la forma de pagament contra reembossament) .

Els lliuraments de productes voluminosos o amb sobrepès, o els de productes que presentin dificultats per al seu lliurament, seran lliurats al portal a l’adreça indicada.

A més de l’albarà d’entrega, es lliurarà al client una factura de compra amb cada comanda, per correu electrònic.

Si no falta la factura, el Client pot sol·licitar-la per correu electrònic a l’adreça info@examyo.com, indicant el nom del titular de la factura i el número de comanda i s’enviarà de nou per correu electrònic.

Si, en el moment del lliurament, és clar i clarament visible, sense la necessitat de manipular l’embalatge d’enviament ni l’embalatge del producte, que un producte té defectes causats per danys al transport o, de la mateixa manera, per error a la mercaderia rebuda, el Client haurà de registrar-la a l'albarà de lliurament i comunicar-la a eXamYo.com (per correu electrònic dirigit a l'adreça info@examyo.com) dins de les 24 hores posteriors a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte afectat i, amb ell, la substitució per un de nou, no la devolució del preu pagat pel mateix.

Els defectes produïts en el transport, Els productes defectuosos o erronis que només siguin apreciables després d’haver envasat el producte s’han de comunicar en les primeres 24 hores des de la recepció de la comanda mitjançant un correu electrònic dirigit a l’adreça info@examyo.com, indicant els danys causats en el producte i instant al Devolució del producte afectat i amb ell la substitució per un de nou, no la devolució del preu pagat pel mateix.

7. Cancel·lació de comandes
Només s’acceptaran cancel·lacions si encara no s’ha enviat la vostra comanda. 
En cas que ja estigui preparada però no s’enviï si voleu cancel·lar-la, podeu fer-ho assumint un cost de 10 € que es descomptarà de l’import ja pagat com a tramitació de la comanda. Si encara no heu pagat la vostra comanda per triar un mètode de pagament en el moment del lliurament, heu de pagar els 10 € mitjançant un dipòsit bancari a qualsevol dels comptes que se us proporcionaran, si no ho fa, assumeix i reconeix aquest deute amb eXamYo.com que adoptarà les mesures legals que consideri oportunes per recuperar l’esmentat import.

L’obligació del comprador / client és assegurar-se que el producte sol·licitat és el que desitgeu i en cas de dubte al respecte és obligació del comprador / client contactar amb eXamYo.com per informar sobre el producte abans de la seva compra.

En cas que la recepció, una vegada enviada, sigui rebutjada pel destinatari / client per altres motius diferents a eXamYo.com, pot reclamar les despeses d’enviament al destinatari de la mateixa, obligant aquest últim a pagar les despeses d’enviament total incorregudes més 20 € per processament i cancel·lació de la comanda.

8. Garantia del producte
El marc legal de garantia (Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de béns de consum) té com a objectiu proporcionar al client diferents opcions per exigir sanejament quan el bé adquirit no s’ajusta al contracte, donant-li l’opció. de requerir reparació o substitució del bé, tret que sigui impossible o desproporcionat. 
Quan la reparació o substitució no sigui possible o no tingui èxit, el consumidor pot exigir la reducció de preus o la rescissió del contracte. Els productes tenen una garantia de 2 anys a partir de la data de recepció de l'enviament. Els fabricants dels productes són els únics responsables de la garantia i proporcionen el suport tècnic i postvenda necessari. En cas que el client tingui algun tipus de problema amb un producte, contacteu amb el Servei d’Assistència Tècnica (SAT) determinat per cada fabricant.

En virtut d’això, eXamYo.com respondrà al Client de qualsevol falta de conformitat existent en el moment del lliurament dels productes de la comanda, entenent aquests com a propietats tangibles destinades al consum privat.

La garantia d’eXamYo.com és de 6 mesos com a distribuïdor, a partir dels 6 mesos següents a la data de la comanda, la garantia l’ofereix directament el fabricant. eXamYo.com en cas de fallada d'algun d'aquests productes proporcionarà al comprador l'adreça del fabricant per enviar-la per a la seva reparació o substitució. Les despeses d'aquesta devolució seran a càrrec del comprador en qualsevol cas.
· Si el defecte es fa evident durant els primers 6 mesos des del lliurament del bé, es suposa que ja existia l’anomalia quan el va comprar i el consumidor no ha de demostrar res.
· No obstant això, quan la falta de conformitat es manifesti al cap de 6 mesos i en casos dubtosos, el fabricant pot exigir un informe d'experts independents per processar la garantia. En casos evidents de mal funcionament o funcionament irregular en període de garantia no hi ha cap problema.
En qualsevol cas, durant el temps que el consumidor estigui privat del producte queda suspès el còmput del termini de la garantia; Per exemple, si la reparació d’un objecte dura 15 dies, el període de garantia finalitzarà 15 dies més tard del previst inicialment.

Per poder afrontar aquesta garantia, el Client s’ha de posar en contacte amb eXamYo.com per correu electrònic a l’adreça info@examyo.com en què indicarà: nom del titular de la factura, número de comanda, número de factura i causa de la no conformitat.

Si és necessari que ens envieu el producte per revisar-lo, es proporcionarà l'adreça d'enviament i el número RMA. Les despeses d'enviament seran a càrrec del client. Al costat de l’article malmès s’ha d’incloure la còpia de la factura de compra i l’acord de garantia signat correctament pel Servei d’Assistència Tècnica. Després de 14 dies des de la reclamació del client a eXamYo.com, si el producte no s’ha processat i lliurat al lloc indicat pel Servei d’Assistència Tècnica, el nostre departament no acceptarà la reclamació i cancel·larà la sol·licitud RMA, rebutjant l’enviament Si es rep. Podeu tornar a sol·licitar un nou procediment de garantia amb un número RMA nou sempre que ho desitgeu. Si es rep un component danyat per un mal embalatge, no ens en farem càrrec. Notificar el problema al client i resoldre’l directament pel client i l’agència de transport. Qualsevol material que no compleixi aquestes característiques us serà retornat, fins i tot si el material compleix altres parts de la garantia. Si trieu un mètode d’enviament no garantit i el paquet es fa malbé, el client serà responsable de la pèrdua.

-Process de garantia.

A) Si el rebut del producte demostra que el dany està cobert per les condicions de garantia, un cop reparat o substituït es retornarà al client sense despeses.

· Reparar o substituir. El primer que cal fer és enviar el producte a reparar-lo o substituir-lo per un de nou. L’elecció correspon al venedor, que decidirà sobre la base de les despeses generades per cada opció: si una d’elles és desproporcionada amb l’altra, el venedor pot escollir el més convenient per als seus interessos, sempre que el consumidor no assumeixi cap majors desavantatges. En cas de no disposar del mateix article, es realitzarà un canvi en un article de prestacions igual o superior, sempre informant-ho i acceptant prèviament, sempre que la sol·licitud del client no sigui desproporcionada, tal com s’indica a la Llei 23 / 2003, de 10 de juliol, sobre garanties de venda de béns de consum (BOE núm. 165, de l'11-07-2003)
· Reducció de preu o resolució del contracte. Quan no sigui possible (o raonable) substituir el producte per un de nou, quan la reparació o substitució no serveixi per deixar el producte en condicions de conformitat, quan el període de temps és exagerat ... el consumidor pot decidir entre preguntar per a una reducció del preu O rescindir el contracte (sempre que la falta de conformitat sigui important). A més, el consumidor té dret a ser indemnitzat per danys i perjudicis.

eXamYo.com per causes alienes a l’empresa no es compromet a l’entrega del producte reclamat en un període determinat, sent aquest període estipulat pel majorista o fabricant, un termini que serà degudament comunicat al client mitjançant el correu.

L’enviament de devolució es realitzarà per correu ordinari i el comprador serà responsable de qualsevol pèrdua, dany o pèrdua, en cas de preferir un enviament assegurat i més ràpid, es pot optar per ser retornat per missatgeria expressa, havent de pagar 3 €. Aquest import es pagarà mitjançant transferència bancària o targeta.

B) Si en rebre el producte es comprova que l'equip funciona perfectament, es retornarà al client i haurà d'abonar les despeses de transport generades, així com els costos de manipulació i comprovació, estimats en un import total de 15 €. L’enviament de devolució es farà per correu ordinari, sent el comprador el responsable de qualsevol pèrdua, dany o pèrdua, en cas de preferir un enviament assegurat i més ràpid pot optar per ser retornat per missatgeria expressa, augmentant l’import de 3 € més, 18 € en total. Aquest import es pagarà mitjançant transferència bancària o targeta.

C) Si, en rebre el producte, es constata que la fallada de l'equip incompleix les condicions de la garantia, la garantia quedaria anul·lada. L’article es retornarà al client i s’hauran d’abonar les despeses de transport generades, així com les despeses de manipulació i comprovació, estimades en un import total de 15 €. L’enviament de devolució es farà per correu ordinari, sent el comprador el responsable de qualsevol pèrdua, dany o pèrdua, en cas de preferir un enviament assegurat i més ràpid pot optar per ser retornat per missatgeria expressa, augmentant l’import de 3 € més, 18 € en total. Aquest import es pagarà mitjançant transferència bancària o targeta.

Un cop revisat l’enviament de l’aparell, els costos estimats de 5 € corresponents a qualsevol canvi d’adreça o reservacions, ja sigui a petició del client o perquè no s’indica correctament a la comanda, seran a càrrec del client.
Si es retorna un paquet amb una adreça incorrecta, estigui absent, no es reculli ni es rebutgi, es notificarà al client quan el rebem a la nostra oficina perquè opti per fer-ho. En cas de sol·licitar un nou enviament, haureu de pagar 5 € com a cost d’enviament. Disposareu d’un mes des de l’avís per part nostra per acordar una resolució, després d’aquest temps no es considerarà cap resposta per prescindir de la compra i renúncia dels vostres articles i de l’import pagat per aquests.

- Cancel·lacions de garantia.

No s’acceptaran casos de garantia quan els productes hagin estat utilitzats de manera inadequada o no segons les seves característiques per part del Client.

Els productes estan fora de garantia pels motius següents:

· Ús, manipulació o manteniment incorrectes per part del Client d’un dispositiu o d’un component.
· Components cremats per sobretensions o sobretensions elèctriques.
· Components trencats o danyats amb impacte.
· Reparació incorrecta, modificació per part del client d’un equip.
· Deterioració, eliminació o ocultació per part del client de l’etiqueta de garantia d’eXamYo.com o del fabricant de tots els productes (incloses les etiquetes amb número de sèrie i segells de seguretat).
· Falles que es produeixen com a conseqüència d'un ús indegut o fora de les condicions ambientals especificades, defectes en la instal·lació o desgast a causa d'un ús normal de l'equip.
· Danys causats per desastres com incendis, inundacions, vent, terratrèmols o tempestes.
· Danys estètics o rascats en materials plàstics com ara carcasses
· Danys causats per impactes amb altres objectes, caigudes, vessaments de líquids o immersió en líquids.
· Falla com a resultat de manipulacions per part de tècnics no autoritzats, així com les modificacions o extensions posteriors no incloses en la configuració original.
· Errors relacionats amb errors de configuració o incompatibilitats de components.
· Peces consumibles, com ara la bateria. Es considera normal una reducció de la durada de la bateria a causa de la càrrega / descàrrega repetida.
· Danys per accident, abús, ús indegut o aplicacions impròpies.
· Deteriorament degut a l'ús normal.
· Qualsevol dany o perjudici si el número de sèrie i l'etiqueta de codi de barres del producte o algun dels seus components han estat modificats, suprimits o eliminats.

9. Dret de retirada
Degut a la naturalesa dels nostres productes i per raons d’higiene i seguretat, no es permet la devolució de cap producte en cap cas, inclosos retards en el lliurament ja que els temps mostrats s’estimen i no s’asseguren, errors amb els articles rebuts o danyats, en tal. en cas que se substituirien, però mai no es reemborsarien. En comprar-nos, confirmeu que heu llegit i acceptat aquestes condicions.

10. Obligacions del client
Llegiu les presents Condicions Generals abans del registre com a client. Respecteu les Condicions Generals una vegada acceptada la comanda.
Paga els preus acordats en el moment de fer la comanda.

11. Obligacions d’eXamYo.com
Entregueu el producte en bones condicions a la ubicació d'enviament publicada. 
Respecteu el preu de les comandes acordades en el moment de la realització de les mateixes.

12. Drets del client
Rep els productes que conformen la seva comanda en perfecte estat.

13. Drets d’eXamYo.com
Rebeu el pagament de comandes. 
Modifiqueu els preus establerts al vostre web per als vostres productes.
Modifiqueu els terminis d’entrega del producte en funció de la disponibilitat del mateix.
Cancel·la les comandes per impagament del Client.
Cancel·la la web sense previ avís.

14. Notificacions
A l'efecte de notificacions, sol·licituds i escrits de qualsevol tipus que tingui lloc aquest contracte, s'entendrà l'adreça de eXamYo.com tal com s'indica a les presents Condicions Generals.

15. Validesa de les clàusules
Fins i tot si una clàusula d’aquest contracte o una de les seves parts és nul·la o inaplicable, la resta de clàusules o parts del mateix continuaran sent vàlides i valuoses.

16. Normativa aplicable
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola vigent, i concretament per: Codi civil, Llei 26/84, de 19 de juny, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, Llei 7/98, del 13 d’abril, Condicions generals de la contractació, Llei 7 / 96 de 15 de gener sobre l’Ordenança del comerç al detall, la Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, la Llei 23/2003, de 10 de juliol. , Garanties sobre la venda de béns de consum i la normativa que els desenvolupa.

 

Confidencialitat

Les Condicions d’ús del lloc web www.eXamYo.com s’exposen a continuació:

1. General
L’ús d’aquest lloc web i / o el registre com a usuari pressuposa l’acceptació d’aquestes Condicions d’ús i les Condicions generals de contracte.

2. Propietat d’aquest lloc web
Aquest lloc web és propietat de eXamYo.com Tots els drets sobre els seus continguts, imatges, textos, disseny i programari són propietat de eXamYo.com.
Tots els elements d’aquest lloc web, inclosos sense cap limitació, el seu disseny i contingut estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial i tractats internacionals relacionats amb els drets d’autor.

3. Ús del contingut
Si no és autoritzat explícitament per eXamYo.com, no podreu reproduir, transmetre ni explotar el contingut d’aquest lloc web de cap manera.

4. Responsabilitats
Tot i que eXamYo.com fa tots els esforços per garantir la precisió i exactitud del contingut d’aquest lloc web, pot contenir errors o inexactituds. 
En conseqüència, no garantim la precisió, fiabilitat o exactitud del seu contingut. 
eXamYo.com no es responsabilitza de la informació continguda en llocs web de tercers connectats per enllaços, amb el lloc web eXamYo.com. 
En cap cas, eXamYo.com es farà responsable dels danys i lesions de qualsevol tipus derivats de l'ús d'aquest lloc web o en relació amb l'ús d'aquest lloc web. 
Cal indemnitzar eXamYo.com davant els danys i perjudicis derivats d’un incompliment d’aquestes condicions o de l’ús del contingut d’aquest lloc web sense autorització prèvia.

5. Divisibilitat
Si alguna disposició d’aquestes condicions és nul·la o s’invalida o es converteix en imposable segons la legislació aplicable, aquesta disposició no tindria cap efecte, però només en la mesura d’aquesta manca de validesa i no afectarà cap altra estipulació de les condicions actuals.

6. Legislació i jurisdicció aplicable
Aquestes Condicions Generals s'han d'interpretar i es regeixen per la legislació espanyola vigent. 
Qualsevol disputa derivada d’aquestes condicions s’ha de resoldre als jutjats de Toledo, Espanya. Tot i això, això no impedirà que eXamYo.com exerceixi el dret de resoldre qualsevol litigi en una altra jurisdicció competent.

7. Modificacions
eXamYo.com es reserva el dret a canviar el contingut d’aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.

8. Privacitat totalment garantida
Llei orgànica 15 / 1999, de desembre 13, Protecció de dades personals. 
Les dades personals recollides seran objecte d’un tractament automatitzat i s’incorporaran als fitxers de dades de Luis Corraliza Sánchez, sent responsable del seu manteniment i ús. 
El Client garanteix que les dades personals proporcionades a eXamYo.com són correctes i es fa responsable de comunicar qualsevol canvi en les mateixes. El titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació i, si escau, cancel·lació, enviant un correu electrònic a: info@examyo.com